Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt

200 SEK

Allborgarrätten är den nya urbana motsvarigheten till allemansrätten. Ordet är skapat av den svenske konstnären Jan Rydén. I essäboken Allborgarrätten: Försök till en Urban Allemansrätt undersöker han idén ur ett svenskt perspektiv och knyter an till en aktuell internationell diskussion om rätten till staden. 

Allborgarrätten is a newly coined concept by the artist Jan Rydén. It promises to be the urban equivalent of the rural, traditional Swedish Allemansrätten – the right of public access to nature. This right is one that most Swedes know by heart, even though they now might live in cities. With a Swedish perspective, Rydén explores themes such as the right to the city and national identity, and connects them to a larger global discourse. 

Antal sidor: 349
Format: 154x110x35 mm 
Inbunden 

Utgivningsår: 2016
Språk/Language: Svenska och engelska/ Swedish and English.

ISBN: 978-91-87543-97-5
Förlag: Arvinius + Orfeus Publishing