Revolutioner - Tobias Sjöberg

50 SEK

Katalog tillhörande konstnären Tobias Sjöbergs utställning Revolutioner, som visades år 2010 på Färgfabriken Norr. Revolutioner var ett filmverk, en iscensatt illustrerad verklighet och en värld skapad av olika specialeffekter. Katalogen innehåller en inledande text av Lukas Sålby, en konversation mellan Karin Englund och Tobias Sjöberg liksom en stillbild från utställningen.

The catalogue accompanying artist Tobias Sjöberg's exhibition Revolutions, presented at Färgfabriken Norr in 2010. Revolutions was a film piece, a staged illustrated reality and a world made up of special effects. The catalogue contains an introduction by Lukas Sålby, a conversation between the artist and Karin Englund, as well as a film still from Revolutions.

Antal sidor: 18
Format: 234x185x3 mm
Häftad

Utgivningsår: 2010
Språk/Language: Svenska och engelska/Swedish and English 

Förlag: Färgfabriken