Stockholm i den globala förkastningen

150 SEK

Jan Jörnmark har med kameran spårat den utveckling och omfattande förändring av Stockholm som tog fart under 1980-talet och som bidragit till att Stockholm är en av Europas starkaste tillväxtregioner.  Henrik Nerlund medverkar med texter om de utmaningar som stadsförnyelsen och rivningarna innebär för plansystemet och andra institutionella strukturer.


Antal sidor: 183
Format: 216x260x15 mm
Kartonnage

Utgivningsår: 2014
Språk/Language: Svenska/Swedish

ISBN: 978-91-979842-4-9
Förlag: Tangent förlag